بهزاد زیبایی پنجشنبه 26 دی 1392 09:14 ب.ظ نظرات ()
در این قسمت در سایت اسپورت 98 می خواهم برای دوستانی که معنی دربی در فوتبال را نمی دانند توضیح بدم. حتما خیلی کلمه دربی به گوشتان خورده است و به خودتان گفته اید دربی چیست؟ یعنی چی دربی؟ به دیدارها و رقابت‌های بین دو تیم بزرگ و معروف دو باشگاه همشهری كه در سطح لیگ‌های داخلی كشورها انجام می‌شود و این دو تیم از لحاظ جغرافیایی در یك شهر قرار داشته باشند و به طور طبیعی هر كدام از این تیم‌ها در همان شهر دارای هواداران بیشماری باشند. و این مسابقه از اهمیت و جذابیت بالایی برخوردار باشد دربی می‌گویند. 

آمار دربی ها:

دیدار اول:
تاریخ: جمعه 16 فروردین 1347
نوع مسابقه: دوستانه
نتیجه: 0 بر 0
دیدار دوم:
تاریخ: جمعه 20 دی‌ 1347
نوع مسابقه: انتخابی شركت در جام آسیا
نتیجه: 0 بر 0


ادامه دربی ها در ادامه مطلبدیدار سوم:
تاریخ: جمعه 31 مرداد 1348
نوع مسابقه: قهرمانی باشگاه‌های تهران
نتیجه: 3 بر 1  استقلال
گلزنان استقلال: احمد منشی‌زاده- علی جباری- كارو حق‌وردیان
گلزن پیروزی: ناظم گنجاور
دیدار چهارم:
تاریخ: جمعه 17بهمن 1348
نوع مسابقه: قهرمانی باشگاه‌های تهران
نتیجه: 3 بر 0
گلزن استقلال:  غلامحسین مظلومی
توضیح: این بازی یك بر صفر به نفع استقلال بود كه تیم پیروزی به دلیل رد گل و اخراج یكی از بازیكنان خود از سوی داور، زمین را ترك كردند. و در نهایت بازی به نفع استقلال به پایان رسید.
دیدار پنجم:
تاریخ: جمعه 3 مهر 1349
نوع مسابقه: دوستانه
نتیجه: 3 بر 2 استقلال
گلزنان استقلال: جواد قراب- كارو حق وردیان-  عباس مژدهی 
گلزنان پیروزی: علی پروین- حسین كلانی
دیدار ششم:
تاریخ: یكشنبه 27 دی 1349
نوع مسابقه:  قهرمانی باشگاه‌های تهران
نتیجه: 3  بر 0 استقلال
گلزن استقلال: عباس مژدهی
گلزن پیروزی: حسین كلانی
توضیح: این بازی یك بر یك دنبال می‌شد كه در دقیقه 75 بازیكنان پیروزی به دلیل اعتراض به داور و همچنین اخراج دو تا از بازیكنانش، زمین بازی را ترك و در نهایت بازی به نفع استقلال به پایان رسید.
دیدار هفتم:
تاریخ: جمعه 28 خرداد 1350
نوع مسابقه: قهرمانی باشگاه‌های تهران
نتیجه: 1بر 1
گلزن استقلال: غلامحسین مظلومی
گلزن پیروزی: صفر ایرانپاك
دیدارهشتم:
تاریخ: جمعه 15 بهمن 1350
نوع مسابقه:رفت جام باشگاه‌های ایران
نتیجه:4 بر 1 پیروزی
گلزن استقلال: علی جباری
گلزنان پیروزی: حسین كلانی(2)- صفر ایرانپاك- محمود خردبین
دیدار نهم:
تاریخ: پنج‌شنبه 3 فروردین 1351
نوع مسابقه: برگشت جام باشگاه‌های ایران
نتیجه:2 بر 0 پیروزی
گلزنان پیروزی: صفر ایرانپاك- حسین كلانی

دیدار دهم:
تاریخ: جمعه11 اسفند 1351
نوع مسابقه: قهرمانی باشگاه‌های تهران
نتیجه:2 بر 0 استقلال
گلزن استقلال: علی‌جباری(2)
دیدار یازدهم:
تاریخ: جمعه 25 خرداد 1352
نوع مسابقه: بازیهای چهارجانبه اتحاد
نتیجه:1 بر 0 استقلال
گلزن استقلال: محمد رضا عادلخانی
دیدار دوازدهم:
تاریخ: جمعه 16 شهریور 1352
نوع مسابقه: رفت جام اول تخت جمشید
نتیجه: 6 بر 0 پیروزی
گلزنان پیروزی: حسین كلانی- ایرج سلیمانی(2)- همایون بهزادی(3)
دیدار سیزدهم:
تاریخ: یكشنبه 18 آذر 1352
نوع مسابقه:برگشت جام اول تخت جمشید
نتیجه:1 بر 1
گلزن استقلال: علی جباری
گلزن پیروزی: همایون بهزادی
دیدار چهاردهم:
تاریخ: شنبه 4 خرداد 1353
نوع مسابقه: رفت جام دوم تخت جمشید
نتیجه:1 بر 0 استقلال
گلزن استقلال: علی روشن
دیدار پانزدهم:
تاریخ: چهارشنبه27 آذر1353
نوع مسابقه:برگشت جام دوم تخت جمشید
نتیجه:2 بر 1 پیروزی
گلزن استقلال: غلامحسین مظلومی
گلزنان پیروزی: اسماعیل حاج رحیمی‌پور- صفر ایرانپاك
دیدار شانزدهم:
تاریخ: جمعه 5 اردیبهشت 1354
نوع مسابقه: رفت جام سوم تخت جمشید
نتیجه: 3 بر 1 استقلال
گلزنان استقلال: غلامحسین مظلومی(2)- مسعود مژدهی
گلزن پیروزی: صفر ایرانپاك
دیدار هفدهم:
تاریخ: جمعه 25 مهر 1354
نوع مسابقه: برگشت جام سوم تخت جمشید
نتیجه: 2 بر 0 پیروزی
گلزنان پیروزی: جهانگیر فتاحی- اسماعیل حاج رحیمی‌پور
دیدار هجدهم:
تاریخ: چهار شنبه 27 اسفند 1354
نوع مسابقه: رفت جام چهارم تخت جمشید
نتیجه:1 بر 1
گلزن استقلال: مسعود مژدهی
گلزن پیروزی: محمود خردبین
دیدار نوزدهم:
تاریخ: جمعه 2 مهر 1355
نوع مسابقه:برگشت جام چهارم تخت جمشید
نتیجه:1 بر 1
گلزن استقلال: هادی نراقی
گلزن پیروزی: علی پروین
دیدار بیستم:
تاریخ: یكشنبه 18 اردیبهشت 1356
نوع مسابقه: رفت جام پنجم تخت جمشید
نتیجه: 3 بر 0 استقلال
گلزنان استقلال: محرم عاشوری- حسن روشن- سعید مراغه چیان
دیدار بیست و یكم:
تاریخ: جمعه 18 آذر 1356
نوع مسابقه: برگشت جام پنجم تخت جمشید
نتیجه: 2 بر 1 پیروزی
گلزن استقلال: حسن روشن
گلزن پیروزی: صفر ایرانپاك(2)
دیدار بیست و دوم:
تاریخ: جمعه 25 آبان 1358
نوع مسابقه: دوستانه (بزرگداشت مرحوم علی دانایی فرد)
نتیجه:1 بر 0 استقلال
گلزن استقلال: غلامرضا فتح آبادی
دیدار بیست و سوم:
تاریخ: جمعه 13 تیر 1359
نوع مسابقه: دوستانه(خداحافظی صفر ایرانپاك)
نتیجه: 0 بر 0
دیدار بیست و چهارم:
تاریخ: جمعه 16 مهر 1360
نوع مسابقه: قهرمانی باشگاه‌های تهران
نتیجه: 0 بر 0
دیدار بیست و پنجم:
تاریخ: جمعه 17 دی 1361
نوع مسابقه: قهرمانی باشگاه‌های تهران
نتیجه: 1 بر 1
گلزن استقلال: بهتاش فریبا
گلزن پیروزی: غلامرضا فتح‌آبادی
دیدار بیست و ششم:
تاریخ: جمعه 22 مهر 1362
نوع مسابقه: قهرمانی باشگاه‌های تهران
نتیجه: 1 بر 0 استقلال
گلزن استقلال: غلامحسین مظلومی
دیدار بیست ‌وهفتم:
تاریخ: جمعه 7 فروردین 1365
نوع مسابقه: قهرمانی باشگاه‌های تهران
نتیجه: 3 بر 0  پیروزی
گلزنان پیروزی: شاهرخ بیانی(2)- ناصر محمد‌خانی
دیدار بیست و هشتم:
تاریخ: جمعه 7 فروردین 1366
نوع مسابقه: قهرمانی باشگاه‌های تهران
نتیجه: 0 بر 0
دیدار بیست و نهم:
تاریخ: جمعه 18 شهریور 1367
نوع مسابقه: قهرمانی باشگاه‌های تهران
نتیجه: 1 بر 1
گلزن استقلال: جعفر مختاری‌فرد
گلزن پیروزی: فرشاد پیوس
دیدار سی‌ام:
تاریخ: جمعه 19 اسفند 1367
نوع مسابقه: جام حذفی
نتیجه: 0 بر 0
توضیح: این مسابقه در وقت قانونی 0 بر 0 شد و بعد از آن در ضرات پنالتی پیروزی توانست 4 بر 2 استقلال را شكست دهد
دیدار سی و یكم:
تاریخ: جمعه 17 آذر 1368
نوع مسابقه: قهرمانی باشگاه‌های تهران
نتیجه: 1 بر 0 پیروزی
گلزن پیروزی: رضا عابدیان
دیدار سی و دوم:
تاریخ: جمعه 4 خرداد 1369
نوع مسابقه: جام باشگاه‌های كشور
نتیجه: 2 بر 1 استقلال
گلزنان استقلال: عبدالصمد مرفاوی- عباس سرخاب
گلزن پیروزی: نادر میر احمدیان
دیدار سی و سوم:
تاریخ: جمعه 28 دی 1369
نوع مسابقه: قهرمانی باشگاه‌های تهران
نتیجه: 1 بر 1
گلزن استقلال: شاهرخ بیانی
گلزن پیروزی: فرشاد پیوس
دیدار سی و چهارم:
تاریخ: جمعه 4 بهمن 1370
نوع مسابقه: قهرمانی باشگاه‌های تهران
نتیجه: 0 بر 0
دیدار سی و پنجم:
تاریخ: جمعه 15 اسفند 1370
نوع مسابقه: جام آزادگان
نتیجه: 2 بر 0 استقلال
گلزنان استقلال: عبدالصمد مرفاوی- صادق ورمزیار
دیدار سی و ششم:
تاریخ: جمعه 8 خرداد 1371
نوع مسابقه: جام آزادگان
نتیجه: 1 بر 0 استقلال
گلزن استقلال: عبدالصمد مرفاوی
دیدار سی هفتم:
تاریخ: جمعه 11 دی1371 
نوع مسابقه: انتخابی لیگ كشور
نتیجه: 0 بر 0
دیدار سی و هشتم:
تاریخ: جمعه 31 دی 1373
نوع مسابقه: رفت جام آزادگان
نتیجه:3 بر 0 استقلال
گلزنان استقلال: صادق ورمزیار- ادموند اختر
گلزنان پیروزی: فرشاد پیوس- بهزاد داداش زاده
توضیح: این بازی تا دقیقه 88 دو بر دو مساوی بود كه با یورش تماشاگران به داخل زمین بازی نیمه تمام ماند و بعد از آن بازی به نفع استقلال به پایان رسید.
دیدار سی و نهم:
تاریخ: جمعه 7 بهمن 1373
نوع مسابقه: برگشت جام آزادگان
نتیجه: 0 بر 0
دیدار چلهم:
تاریخ: جمعه 6 مرداد 1374
نوع مسابقه: رفت جام آزادگان
نتیجه: 3 بر 1  استقلال
گلزنان استقلال: ادموند اختر-صادق ورمزیار- محمد تقوی
گلزن پیروزی: مرتضی كرمانی مقدم
دیدار چهل و یكم:
تاریخ: جمعه 8 دی 1374
نوع مسابقه:برگشت جام آزادگان
نتیجه:0 بر 0
دیدار چهل و دوم:
تاریخ: جمعه 27 مهر 1375
نوع مسابقه: رفت جام آزادگان
نتیجه: 1 بر 0 پیروزی
گلزن پیروزی: ادموند بیزیك
دیدار چهل و سوم:
تاریخ: جمعه 20 تیر 1376
نوع مسابقه: برگشت جام آزادگان
نتیجه: 3 بر 0 پیروزی
گلزنان پیروزی: ادموند بیزیك- مهدی مهدوی‌كیا- بهنام طاهر‌زاده
دیدار چهل و چهارم:
تاریخ: جمعه 22 آبان 1377
نوع مسابقه: رفت جام آزادگان
نتیجه: 1 بر 0 پیروزی
گلزن پیروزی: مهدی هاشمی‌نسب
دیدار چهل و پنجم:
تاریخ: جمعه 20 فروردین 1378
نوع مسابقه: برگشت جام آزادگان
نتیجه: 1 بر 1
گلزن استقلال: فرد ملكیان
گلزن پیروزی: مهدی هاشمی‌نسب
دیدار چهل و ششم:
تاریخ: یكشنبه 20 تیر 1378
نوع مسابقه: جام حذفی كشور
نتیجه: 2  بر 1 پیروزی
گلزن استقلال: سهراب بختیاری‌زاده
گلزن پیروزی: مهدی هاشمی‌نسب- افشین پیروانی
دیدار چهل و هفتم:
تاریخ: 2 مهرماه 1378
نوع مسابقه: رفت آزادگان
نتیجه: 0 بر 0
دیدار چهل و هشتم:
تاریخ: یكشنبه 8 اسفند 1378
نوع مسابقه: برگشت جام آزادگان
نتیجه: 2 بر 0 پیروزی
گلزنان پیروزی: مهدی هاشمی‌نسب-  پایان رأفت
دیدار چهل و نهم:
تاریخ: جمعه 9 دی‌ماه 1379
نوع مسابقه: رفت جام آزادگان
نتیجه: 2 بر 2
گلزنان استقلال: محمد نوازی- مهدی‌هاشمی‌نسب
گلزنان پیروزی: بهروز رهبری‌فرد- علی‌كریمی
دیدار پنجاهم:
تاریخ: جمعه 5 اسفند 1379
نوع مسابقه: برگشت جام آزادگان
نتیجه: 1 بر 0 استقلال
گلزن استقلال: علیرضا اكبر‌پور
دیدار پنجاه و یكم:
تاریخ: جمعه 28 دی‌ 1380
نوع مسابقه: لیگ‌برتر
نتیجه: 1 بر 1
گلزن استقلال: محمد نوازی
گلزن پیروزی: رضا ‌جباری
دیدار پنجاه و دوم:
تاریخ: جمعه 19 اردیبهشت 1381
نوع مسابقه: لیگ‌برتر
نتیجه: 0 بر 0
دیدار پنجاه و سوم:
تاریخ: جمعه20 دی 1381
نوع مسابقه: لیگ‌برتر
نتیجه: 1بر 1
گلزن استقلال: علی سامره
گلزن پیروزی: علی انصاریان
دیدار پنجاه و چهارم:
تاریخ: جمعه 23 خرداد 1382
نوع مسابقه: لیگ‌برتر
نتیجه: 2  بر 1 پیروزی
گلزن استقلال: علیرضا اكبر پور
گلزنان پیروزی: یحی گل محمدی- بهنام ابوالقاسم پور
دیدار پنجاه و پنجم:
تاریخ: جمعه 25 مهر 1382
نوع مسابقه: لیگ‌برتر
نتیجه: 2 بر 1 استقلال
گلزنان استقلال: علی سامره- محمود فكری
گلزن پیروزی: عیسی ترائوره
دیدار پنجاه و ششم:
تاریخ: جمعه 13 بهمن 1382
نوع مسابقه: لیگ‌برتر
نتیجه: 1 بر 1 
گلزن استقلال: داوود سید عباسی
گلزن پیروزی: حامد كاویانپور
دیدار پنجاه و هفتم:
تاریخ: جمعه 1 آبان 1383
نوع مسابقه: لیگ‌برتر
نتیجه: 0 بر 0
دیدار پنجاه و هشتم:
تاریخ: جمعه 1 آبان 1383
نوع مسابقه: لیگ‌برتر
نتیجه: 3 بر2 استقلال
گلزنان استقلال: رضا عنایتی- محمود فكری- پیروز قربانی
گلزنان پیروزی: شیث رضایی- سهراب انتظاری
دیدار پنجاه و نهم:
تاریخ: جمعه  14 آبان 1384
نوع مسابقه: لیگ‌برتر
نتیجه: 1 بر0 استقلال
گلزن استقلال: رضا عنایتی
دیدار شصتم:
تاریخ: جمعه 20 اسفند 1384
نوع مسابقه: لیگ‌برتر
نتیجه: 0 بر0 
دیدار شصت یکم:
تاریخ: جمعه 10 آبان 1385
نوع مسابقه: لیگ‌برتر
نتیجه: 2 بر1 
گلزنان پیروزی: معدنچی- اولادی
گلزن استقلال: صادقی
دیدار شصت دوم:
تاریخ: جمعه 10 فروردین 1385
نوع مسابقه: لیگ‌برتر
نتیجه: 1 بر1 
گلزنان پیروزی: نیک‌بخت واحدی
گلزن استقلال: علی‌ علیزاده
دیدار شصت سوم:
تاریخ: یکشنبه 22 مهر 1386
نوع مسابقه: لیگ‌برتر
نتیجه: 1 بر1 
گلزنان پیروزی: محسن خلیلی
گلزن استقلال: امید روانخواه