بهزاد زیبایی یکشنبه 15 اردیبهشت 1392 03:05 ب.ظ نظرات ()
اوزان (وزن ها) در مسابقات بوکس بدین شرح می باشد:

 ۴۶ تا ۴۹  کیلوگرم 
 ۵۲         کیلوگرم 
 ۵۶         کیلوگرم
۶۰          کیلوگرم 
 ۶۴         کیلوگرم 
 ۶۹         کیلوگرم 
 ۷۵         کیلو گرم
۸۱          کیلو گرم
۹۱          کیلو گرم
۹۱+        کیلوگرم