بهزاد زیبایی شنبه 20 آبان 1391 01:32 ق.ظ نظرات ()
کلا 150 سوال در کنکور کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی مطرح می شود. این سوالات بصورت تستی است. تعداد هر یک را جداگانه با معرفی منبع برای شما دوستان عزیز قرار دادم.

30 سوال زبان خارجه:
1) 15 سوال عمومی = 504 واژه
2) 15 سوال تخصصی = 50 متن چوبینه

20 سوال فیزیولوژی:
1) 5 استاد جلد اول
2) دریانوش انتشارات راهیان ارشد
3) برای افرادی که ارشد فیزولوژی میخواهند قبول شوند کتاب انرژی و تغذیه گائینی

10 سوال یادگیری حرکتی = مگ گیل و اشمیت
10 سوال رشد و تکامل حرکتی = واعظ موسوی انتشارات سمت
10 سوال آسیب های ورزشی = علیزاده کتاب زرد رنگ
10 سوال حرکات اصلاحی = دانشمندی انتشارات سمت کتاب آبی
10 سوال بیومکانیک = صادقی و صیدی
10 سوال حرکت شناسی = تند نویس
20 سوال سنجش = شهبازی و شیخ
10 سوال مدیریت طرز اجرای مسابقات = حمیدی
10 سوال مدیریت سازمانهای ورزشی = سجادی

در قسمت های دیگر سایت اسپورت 98 در رابطه با آزمون ورودی کارشناسی ارشد تربیت بدنی بیشتر بحث خواهیم کرد.