بهزاد زیبایی چهارشنبه 20 اردیبهشت 1391 11:19 ق.ظ نظرات ()
می خواهیم والیبال را بصورت کامل در این قسمت به شما آموزش دهیم.


غلتیدن در والیبال

این کار بیشتر و نه منحصرا توسط بازیکنان مونث انجام می شود چرا که گاهی اوقات انها نیاز به کشش بیشتری در شیرجه می بینند هرچند. موقعیتهای بسیاری هست که این کار راه مناسبی برای بازی با توپ است چه شما مونث باشید و چه مذکر.

این روش معمولا برای بازی در کناره زمین استفاده می شود. اما مثلا وقتی توپ از روی دفاع نزدیک خط جاخالی انداخته می شو. می توان با استفاده از این بعد از دویدن به جلو و چرخش نرم انرا به بازی برگرداند.

نکاتی درباره غلتیدن :

 

۱- تا حد امکان خود را به سمت توپ بکشید تا کاملا به زمین نزدیک شوید.

 

۲- پای داخلی راست خواهد شد.

 

۳- با بازویی که پشت شانه قرار می گیرد کار را شروع کرده. زیر توپ و به طرف هدف بچرخید.

 

 

۴- توپ را با پاشنه دست یا مشت بسته بزنید. بازورا به سمت بالا و هدف بچرخانید.

 

 

۵- این کار شانه شما را روی زمین می اورد اجازه بدهید چرخش ادامه یابد و بغلتید و در موقعیت چمباتمه به بازی ادامه دهید.

 

 

دفاع داخل میدان

 

 

تیمی که دفاع داخل میدان خوبی داشته باشد می تواند به برد بازی امید زیادی داشته باشد. مهمترین مساله در دفاع داخل میدان جاگیری توپگیرها و عمل مناسب دفاع روی تور می باشد. در واقع مدافعان روی تور باید مکمل یکدیگر باشند. پس باید هماهنگی کامل بین آنها برقرار باشد. یعنی مدافعان داخل زمین باید محل هایی را پوشش دهند که دفاع روی تور پوشش نداده است. مدافعان داخل زمین میدان بر حسب حمله تیم مقابل به شکل زیر خواهد بود.

 

 

  

 

     حمله سرعتی تیم مقابل                           وسط دو دفاع باز باشد                        دو دفاع منسجم  

 

   

دفاع دو نفره از ابشار پشت خط با یک متر       تیم مقابل خیلی از ابشارهای ارام      دفاع کنار خیلی از انتن فاصله گرفته باشد


 آموزش شیرجه وغلت

 

آموزش نحوه دفاع با یک دست در حین افتادن ( غلت از پهلو)

در حالی که مطابق شکل توپ را با دو دست گرفته اید به پهلو بغلتید. سعی کنید روی ران ، باسن، پشت و شانه غلت بزنید.

 

 

 

 

 


آموزش دفاع با یک دست در حال افتادن به پهلو

بازیکن شماره 1: توپ را برای بازیکن شماره (2) پرتاپ می کند.

بازیکن شماره 2: با برداشتن یک گام بلند به پهلو توپ را با ساعد ( یک دست ) ضربه زده و به بازیکن شماره (1) بر می گرداند.

بازیکن شماره 3: روی ران، باسن ، شانه غلت می زند.

 

 

 

 


آموزش شیرجه رفتن 

به سمت جلو شیرجه زده و طوری روی دستها فرود آیید که با فشار دستها بدن را به سمت جلو بفرستید. ساق پا را در بالا نگه داشته و مچ پاها را به هم قلاب کنید.

 

 

 

 

 


آموزش شیرجه و ضربه زدن به توپ

توپ را طوری به زمین بکوبید که چند مرتبه نوسان داشته باشد سپس به زیر توپ شیرجه رفته و با پشت دست به سمت بالا به توپ ضربه بزنید.

 

 

 

 

 

 


آموزش شیرجه و ضربه زدن به توپ 

بازیکن شماره 1: توپ را بفاصله کمی از زمین نگه می دارد.

بازیکن شماره 2: به جلو شیرجه رفته و با پشت دست توپ را به بالا می زند.

 

 

 

 

 


آموزش شیرجه و ضربه زدن به توپ 

یک بازیکن توپ را به طور افقی به جلو می اندازد

بازیکن دیگر باید به زیر توپ شیرجه رفته و با پشت دست به آن ضربه بزند.

 

 

 

 

 

 


آموزش دفاع ساعد ( با یک دست ) 

 

بازیک شماره 1: به تناوب توپ را به سمت چپ یا راست خرک مطبق پرتاپ می کند.

بازیکن شماره 2: از پشت جعبه به جلو آمده و توپها را با ساعد ( یک دست ) به شماره (۱) بر می گرداند و به پهلو غلت می زند.

 

 

 

پاسهای حمله ای - پاس کوتاه

پاس کوتاه (الف) 

در این نوع پاس توپ در حدود 60 سانتی متر بالای تور فرستاده

 می شود که اسپکر میانی (منطقه 3) به ان حمله می برد. درست

مانند پاس بلند وسط ؛ توپ باید به همان نسبت که پاسور از تور

فاصله دارد؛از پاسور فاصله داشته باشد. چون قرار است توپ مسافت کوتاهی را طی کند؛اسپکر اخرین گام دورخیزش را زمانی برمی دارد که توپ به دستها پاسور رسیده باشد.

این نوع حمله ها بیشتر در جلوی مدافع میانی حریف انجام می شود؛بنابراین ضرورت دارد قبل از اینکه بتواند واکنش نشان دهد؛اسپکر پرش کرده باشد و ضربه خود را بزند. چون مدافعان مناطق 4 و 2 حریف برای حرکت کردن و اجرای دفاع 2و3 نفره فرصت ندارد؛اسپکر با یک مدافع روبه روست که او هم ناگزیر است در همان لحظه پرش اسپکر از زمین بلند شود؛در غیر این صورت جا خواهد ماند. حتی اگر مدافع حریف در همان لحظه پرش اسپکر؛پرش کند؛اسپکر می تواند به راحتی جاخالی بیندازد یا ذز اطراف دستهای مدافع ضربه بزند.

پاس کوتاه پشت ( الف )

این نوع پاس نیز مانند پاس کوتاه جلوست. با این تفاوت که در پشت سر پاسور اجرا می شود. تفاوت عمده این پاس با نوع قبلی در این است که اسپکر منطقه 2 توپ را در بین دو مدافع مناطق 4و3 حریف دریافت می کند. اسپکر برای دورخیز کردن در حدود یک ثانیه تامل می کند؛سپس قبل از انجام دادن هر گونه پوشش دفاعی توسط حریف؛با سرعت به توپ یورش می برد. بنابراین ناگزیر است بین دو مدافع به صورت ضربدری اسپک بزند. تنها مدافعی که توانایی متوقف کردن این حمله را دارد؛مدافع میانی حری است؛اگر وی پاس کوتاه پشت (الف) را پیش بینی کند و به سمت ان منطقه حرکت کند؛منطقه میانی خالی و بدون دفاع خواهد ماند.

پاس کوتاه (ب)

اینجا پاسور توپ را در ارتفاع 30 سانتی متری بالای تور؛به منطقه

 3 زمین می فرستد. چون اسپکر دورخیز را زودتر اغاز می کند؛

توپ باید سریعتر از پاس قبلی فرستاده شود. در اینجا نیز نقطه ای

که اسپکر باید به توپ ضربه بزند؛بستگی به وضعیت پاسور دارد.

تفاوت میان پاس کوتاه (ب) با پاس کوتاه (الف) در زمان دورخیز است. برای اجرای موفقیت امیز این نوع حمله؛اسپکر زمانی دورخیزش را تمام می کند و در حال پرش است که توپ به دستهای پاسور رسیده باشد.

درحقیقت توپ زمانی پاس داده می شود که اسپکر در هوا باشد. این نوع پاس نیز مانند پاس کوتاه (الف) اسپکر میانی را در وضعیت حمله در برابر دفاع تک نفره یا حمله بدون مدافع قرار می دهد و به دلیل سرعت زیادی که این نوع پاس دارد؛اگر مدافع حریف سرگرم تماشای توپ و پاس باشد؛غیر ممکن است که بتواند همزمان با اسپکر پرش کند؛و اگر پس از وی پرش کند؛دیگر بسیار دیر خواهد بود. اگر مدافع حریف مواظب اسپکر باشد و همزمان با وی پرش کند؛اسپکر می تواند جاخالی بیندازد یا با حرکت مچ؛توپ را به اطراف دستهای دافع بزند. هنگامی که مدافعان حریف پاس کوتاه را پیش بینی می کنند؛وهمزمان با اسپکر پرش می کنند؛دیگر نمی توانند نسبت به توپهایی که به دو انتهای تور فرستاده می شود؛واکنش نشان دهند؛بنابراین به طور موثری مدافع میانی حریف را بی اثر می کنند. همچنین به دلیل اینکه ندافعان کناری حریف نمی توانند نسبت به حمله های سرعتی که در میانه زمین انجام می شود واکنش نشان دهند؛و مدافع میانی نیز نمس تواند در دفاعهای دو نفره دو انتهای تور شرکت کند؛شما می توانید با پاس های سرعتی؛اسپکر خود را با دفاعهای تک نفره یا بدون مدافع روبه رو سازید. این امر درصد موفقیت در حمله را افزایش خواهد داد.

در اینجا مشخص می شود که موفقیت یک پاس حمله ای به مقدار زیادی بستگی دارد به پاس های دیگر و تیم شما هر چقدر بتواند در سیستم حمله اش پاس های مختلف را جای دهد؛در صد موفقیت در حمله بالاتر خواهد رفت.

پاس کوتاه پشت (ب)

این نوع پاس شبیه به پاس کوتاه جلوی (ب) و اگر بیشتر از ان به هماهنگی میان پاسور و اسپکر نیاز نداشته باشد؛کمتر از ان نیست. چون اجرای این نوع پاس بسیار سریع است و پاسور نسبت به توپ ارسالی دید ندارد؛برای اجرای مطلوب ان به مقدار زیادی تمرین نیاز است. در اینجا نیز وقتی پاسور توپ را لمس می کند؛اسپکر باید دورخیزش را تمام کرده باشد و در حال اجرای پرش باشد. اسپکر توپ را درمیان مدافعان مناطق 4و3 حریف می زند. اسپکر بهتر است دورخیز نهایی به سمت تور را با زاویه ای مستقیم انجام دهد؛و گرنه هنگامی که از پاسور پاس نامناسبی دریافت کند؛نمی تواند بالاتنه خود را چرخش بدهد یا یک اسپک همراه با تغییر جهت بزند. اما اسپکر می تواند با دورخیز مستقیم به خوبی یک لسپک ضربدری یا یک اسپک همراه با تغییر جهت بزند.


پاس های حمله ای – پاس های سرعتی

پاس تیز وسط

پاس های سرعتی انهایی هستند که برای غافلگیری و جا گذاشتن دفاع حریف طراحی می شوند. این نوع پاسهای و ارام که برای پخش کردن دفاع و افزایش زاویه حمله به کار می روند به مقدار زیادی تفاوت دارند. بیان ساده تر پاس های سرعتی عبارت اند از : پاس های که با سرعت زیادی اجرا می شوند به طوری که دفاع حزیف فرصت واکنش نشان دادن را نخواهد یافت. پاس سرعتی بر ایت اصل استوار است :

اگر زمان لمس کردن توپ توسط پاسور و لمس توپ توسط اسپکر کاهش یابد توانایی دفاع حریف در واکنش نشان دادن نیز کاهش خواهد یافت.

هنگامی که پاس های سرعتی به عنوان بخشی از حمله به کار گرفته می شوند دفاع با زیر نظر قرار دادن پاسور و پاس هایش از اسپکر ها مراقبت می کند. بنابراین هر مدافعی ناگزیر می شود در مناطقی که احتمال وقوع حمله ای سرعتی می رود مستقر شود. این عمل احتمال فراهم کردن شرایط مطلوب برای اسپکر را افزایش می دهد. به طوری که در اکثر مواقع اسپکر مدافعان حریف را از هم جدا خواهد کرد و شرایطی به وجود خواهد امد که هر اسپکر با یک دفاع تک نفره روبه رو و این بسیار مورد نظر و علاقه اسپکر هاست.

پاس های سرعتی می توانند برای برتری کلی تیم نیز بسیار موثر باشند و اگر با شیوه مناسبی به کار گرفته شوند می توانند مانند پاس بلند عمل کنند. همچنین پاس بلند می تواند به عنوان پاس سرعتی مورد استفاده قرار گیرد. روشن است که توانایی تیم در تسلط یافتن به پاس های سرعتی و بلند (هر دو) متناسب با توانایی تیم در کنترل حریف است. اما این نتایج را تنها وقتی می توان انتظار داشت که پاسورها اسپکرها بتواند هماهنگ عمل کنند. ضرورت دارد که پاسور توپ را به منطقه مورد نظر به طور ثابت هدایت کند. همچنین پاس های سرعتی از این نظر که اسپکر به جای پاسور سرعت حمله را تعیین می کند از سایر پاس ها متمایز هستند. چون اسپکر قبل از در اختیار گرفتن توپ پاسور دور خیزش را اغاز می کند بنابراین پاسور باید با تنظیم زمان و سرعت اسپکر توپ را با دقت تمام به سمت وی هدایت کند. از این رو لازم است که پاسور در تمرینها با هر کدام از اسپکرها پاس های سرعتی را جداگانه کار کند. بازیکنان با تجربه تمایل دارند که در زمان دور خیز تاخیر بیندازند اما بازیکنان جوانتر به سریع کردن دور خیز گرایش دارند. در نتیجه پاسور برای اینکه پاس خوبی داده باشد باید خود را با اسپکر تنظیم تنظیم کند و این تنها از طریق تمرینهای منظم تیمی به دست می اید. 

پاس تیز بیرون

هدف پاسور این است که پاسی با سرعت زیاد و ارتفاع در حدود 30 سانتی متر بالای تور به منطقه 4 ارسال کند . در این نوع پاس توپ هرگز نباید ارتفاعی بیش از 60 سانتی متر بالای تور قرار گیرد چون هر افزایش در قوس و ارتفاع توپ باعث کاهش سرعت و بیشتر شدن زمان پرواز خواهد شد. هنگامی که توپ به دستهای پاسور می رسد اسپکر باید از قبل دورخیزش را شروع کند به طوری که حدود 2 الی 5/2 متر با نقطه ای که می خواهد به توپ ضربه بزند فاصله داشته باشد. اگر پاسور و اسپکر هر دو به خوبی وظایف خود را انجام دهند اسپکر بدون دفاع یا با دفاعی تک نفره روبه رو خواهد شد و بعید به نظر می رسد مدافعی میانی حریف بتواند واکنش نشان بدهد.

درنتیجه اسپکر میان مدافعی میانی و منطقه 2 حریف شکافی را می یابد که می تواند از انجا به صورت ضربدری اسپک بزند. اگر بهترین توپگیر حریف در مناطق 6 و5 قرار داشت اسپکر می تواند به منطقه 1 ضربه بزند. این نوع حمله روی دفاع حریف تاثیر می گذارد. امکان دارد مربی حریف به مدافع منطقه 2 خود توصیه کند که فقط در برابر حمله های بازیکن منطقه 4 دفاع کند و به اصطلاح مامور وی باشد و به مدافع میانی کمک نکند در این صورت اسپکر میانی می تواند با یک اسپکر همراه با تغییر جهت توپ را در زمین حریف فرود اورد.

پاس تیز وسط

برای پاسور پاس تیز وسط با مورد قبلی مشابه است. اختلاف این دو پاس در این است که پاس تیز وسط به نقطه ای در حدود 2 الی 5/2 متر داخل زمین فرستاده می شود. با این پاس اسپکر منطقه 4 به سمت نقطه ای یورش می برد که وی قادر می کند که میان مدافعان مناطق 2 و3 حریف اسپک بزند.

در پاس تیز بیرون توپ به نقطه ای روبه روی مدافع منطقه 2 حریف فرستاده می شود اما پاس تیز وسط نزدیکتر به مرکز زمین فرستاده می شود و هر دو مدافع مناطق 3و2 حریف مجبور می شوند مناطق خود را ترک کنند و در امتداد تور حرکت کنند. برای اجرای کامل این روش حمله ای هنگامی که توپ به دست پاسور می رسد اسپکر باید از قبل دورخیز خود را اغاز کرده باشد به طوری که در حدود 1 الی 5/1 متر با نقطه ای که می خواهد به توپ ضربه بزند فاصله داشته باشد. باید به خاطر داشت که پاس تیز وسط نسبت به نوع قبلی مسافت کمتری را طی می کند بنابراین زودتر به منطقه مورد نظر که حمله باید روی ان انجام شود می رسد. برای جبران این مشکل اسپکر ناگزیراست دورخیزش را زودتر شروع کند. اگر مراحل فوق به خوبی اجرا شود اسپکر ضربه خود را از شکاف ایجاد شده میان مدافعان مناطق 3و2 حریف خواهد زد. در اکثر مواقع هیچ کدام از مدافعان زمانی برای واکنش نخواهند داشت. بنابراین اسپکر باید با یک ضربه محکم و قاطع توپ را در زمین حریف فرود اورد.

متاسفانه چون زاویه دورخیرش اسپکر زیاد باز نیست امکان اجرای یک اسپک همراه با تغییر جهت برای وی کم است. اما این اشکال با حمله بدون دفاع جبران می شود.

پاس تیز پشت

پاس تیز پشت

این پاس ( پاس تیز پشت) کاملا مانند پاس تیز بیرون است با تفاوت که پاس پشت داده می شود. پاسور موظف است توپ را مستقیم به نقطه ای درست داخل انتن با ارتفاع 30 سانتی متر بالای تور بفرستد.

اسپکر منطقه 2 باید قبل از اینکه توپ به دستها پاسور برسد دورخیزش را شروع کرده باشد به طوری که هنگام رسیدن توپ به پاسور با نقطه ای که قصد دارد ضربه بزند در حدود 1 تا 5/1 متر فاصله داشته باشد. اسپکر دقیقا توپ را داخل مدافع منطقه 4 حریف دریافت می کنند که می تواند به صورت ضربدری اسپک بزند. سرعت این پاس به قدری زیاد است که بعید به نظر می رسد مدافع میانی حریف بتواند به کمک مدافع منطقه 4 اماده شوند و دو نفره دفاع کنند. بنابراین حمله سرعتی بار دیگر با موفقیت اجرا می شود و حریف فقط می تواند تک نفره توپ را دفاع کند.


انواع پاسها در والیبال- پاس بلند

پاس های حمله ای – انواع پاس های بلند بخش زیر در مورد بررسی پاس های حمله ای است که در حمله هایی با دو اسپکر و سه اسپکر کاربرد دارد. هر کدام از پاس ها به ترتیب سادگی و بنیادی بودن تا انواع پیچیده ان مورد بحث قرار می گیرد.

 پاس بلند در دو انتهای تور

 همان طور که از نام مشخص است پاس بلند قوس دار و بلند است ( حداقل 2 الی 2متر بالای تور) که به سمت خطوط کناری چپ یا راست زمین فرستاده می شود. این پاس ها باید به سمت انتن های خطوط کناری فرستاده شوند به طوری که اگر به ان ضربه وارد نشود در بیرون منطقه زمین بازی فرود اید. در این نوع پاس توپ باید با فاصله در حدود 30 الی 90 سانتی متر از تور فرستاده شود طوری که اسپکر برای ضربه زدن به توپ یک حاشیه امنیتی داشته باشد. چون این نوع پاس مدافعان را به سمت دو انتها تور می کشاند برای پخش کردن و عدم تمرکز دفاع حریف بسیار موثر است. همچنین به اسپکرها این امکان را می دهد تا در مقابل دفاع از ضرباتی استفاده کنند که توپ پس از برخورد به نوک انگشت مدافعان به خارج از زمین برود. این نوع پاس ها همچنین دفاع داخل زمین حریف را مجبور می کنند که مواظب زوایای اضافی که از طریق حرکت از بیرون اسپکر ایجاد شده است باشند. اسپکر منطقه 4 نیز با قرار گرفتن در بیرون زمین می تواند اسپک ضربدری طولانیتری را نسبت به وقتی که در وسط زمین است داشته باشد. این عمل می تواند سبب برتری اسپکرهای کوتاه قد نیز بشود که با اسپک های ارامتر و عریضتر نقش خود را انجام دهند. دفاع حریف با چنین پاس های و همچنین با اسپک هایی که به منطقه یک سوم زمینش زده می شود در معرض خطر قرار می گیرد زیرا اسپکر مجبور نیست با پاس های بلند برای ضربه زدن اسپک به منطقه یک سوم حریف چرخش زیادی به بالاتنه خود بدهد. در حالی که هنگام اسپک زدن در میانه زمین اسپکر مجبور است که چرخش زیادی به بالاتنه خود بدهد تا توپ را در منطقه یک سوم حریف فرود اورد. بنابراین یک اسپکر با قد متوسط نیز می تواند این کار را انجام دهد. بدین ترتیب اگر پاسور در فرستادن توپ به منطقه مورد نظر موفق نباشد برتریهای پاس بلند که به دو انتها تور فرستاده می شود می تواند به سادگی از بین برود. همچنین پاس هایی که 1-5/1 متر داخل خطوط کناری زمین فرستاده می شوند صد در صد خطر ناک هستند این نوع پاس ها چون کند هستند باید برای جبران کندی بسیار عریض فرستاده شوند. گذشته از ان ضرورت دارد که پاسور هنگام استفاده کردن از چنین پاس هایی زاویه حمله را برای اسپکر افزایش دهد تا وی قدرت مانور روی توپ و تور را داشته باشد. همچنین پاسورها در پاس های بلند باید ثابت و استوار باشند.

 پاس های بلند به وسط

این پاس نیز شبیه پاس بلند در دو انتها تور است با این تفاوت که اسپکر ار منطقه 3 حمله می کند. این نوع پاس باید در حدود 30 الی 90 سانتی متر از تور فاضله داشته باشد و حداقل به اندازه پاس بلند قبلی ارتفاع داشته باشد. تعیین محل پاس که توپ باید به انجا فرستاده شود با توجه به شرایط بازی متفاوت خواهد بود و هنگامی که اسپکر میانی حمله می کند باید فاضله اش با پاسور نزدیکتر باشد از زمانی که از منطقه 4 حمله می کند. بنابراین اسپکر باید فاصله خود را با پاسور تنظیم کند. فاصله اسپکر با پاسور باید به اندازه فاصله پاسور با تور باشد. همان طور که در شکل مشخص است پاسور مبور باشد توپی را در امتداد تور و سمت چپ زمین دریافت کند اسپکر برای زدن توپ به جای انکه به جلوی پاسور برود به پشت وی می رود و ارتباط میان پاسور و اسپکر با یک پاس پشت برقرار می شود. در این وضعیت به دو دلیل توصیه نمی شود که اسپکر در جلوی پاسور اسپک بزند:

 نخست اینکه اسپکر در وضعیتی قرار می گیرد که دور خیز عادی برای اسپک زدن روی تور امکان ندارد چون ناگزیر است از پشت پاسور دور خیز کند و برای زدن توپ در جهتی دور از پاسور حرکت کند. این نوع دور خیز به ویژه برای اسپکر های راست دست مطلوب نیست. و دوم اینکه اسپک زدن در جلوی پاسور ممکن است سبب برخورد میان اسپکر میانی و کناری بشود. اگر بازیکنان تازه کار و بی تجربه باشند ای احتمال یک امر حتمی می شود.

 

واژه های توصیفی

Area Block  دفاع منطقه ای

روش دفاعی که در ان حمله کنندگان مجبورند به نقطه ای که مورد نظر مدافعان است ضربه بزنند.یعنی حمله کننده تنها مجاز به ضربه زدن به یک سمت زمین است.

Attack  حمله

Attack coverage  پوشش حمله مهاجم

مرحله ای از بازی که طی ان بازیکنان تیم حمله کننده هنگامی که اسپکر در حال حمله است در پشت اسپکر حالت دفاعی به خود می گیرند.

AttackLine  خط حمله 

خطی است که در عرض زمین ب طور موازی و با فاصله سه متری از تور کشیده شده است .

Baseline  خط انتهای زمین

Block دفاع روی تور

قسمتی از بازی که طی ان بازیکنان تیم دفاع کننده روی تور پرش می کند و با قرار دادن دستها در بالای تور سعی می کند در مقابل اسپک حریف سد ایجاد کند.

Center Line  خط وسط زمین

خطی موازی است که در زیر تور به صورت عرضی از یک طرف زمین والیبال به طرف دیگر کشیده شده است و زمین را به دو قسمت مساوی تقسیم کرده است.

Crossourt Attack  اسپک ضربدری

اسپکی است که ضربه به توپ به صورت اَُویب زده می شود.( مثلا از منطقه 4 زمین حمله کننده به منطقه 5 زمین حریف زده می شود)

Crosscourt Block  دفاع متمرکز

دفاعی منطقه ای است که مدافعان سعی می کنند حمله های ضربدری حریف را متوقف کنند.

Defenes دفاع

مرحله ای از بازی که در ان یک مالکیت توپ را در اختیار ندارد.

Free Ball  توپ سرگردان ( توپ آزاد)

مرحله ای از بازی ک حریف سه بار به طور مجاز به توپ ضربه زده است ولی نتوانسته در ضربه سوم اسپک بزند بلکه ناگزیر بوده توپ را به ارامی با ساعد یا پنجه از روی تور رد کند.

Kill  اسپک مهلک

اسپکی که حریف قادر به بازیافت توپ نباشد و سبب تصاحب امتیاز یا تعویض سرویس شود.

Line Block  دفاع خطی

نوعی دفاع منطقه ای است که مدافعان از اسپک های مستقیم حریف ممانعت به عمل می اورند.

Multiple Offense حمله ترکیبی

روشی حمله ای است که در ان سه بازیکن ردیف جلو در طرحی مرکب از اسپک واقعی و فریب حمله می کنند.

Offensive Systems  سیستم حمله ای

روش های حمله ای است که شامل ترکیبات مختلفی از اسپکرها و پاسورها هستند.این روش ها بر اساس تعداد پاسور و اسپکرها با عدد مشخص می شوند. مثلا در یک روش حمله ای 2-4 چهار اسپکر و دو پاسور و در روش 1-5 پنج اسپکر و یک یک پاسور شرکت دارند.

Quick Sets پاس های سرعتی

پاس هایی هستند که برای غافلگیری و جا گذاشتن دفاع حریف طراحی می شود. به بیان ساده تر پاس های سرعتی عبارت اند از:پاس هایی که با سرعت زیادی اجرا می شوند به طوری که حریف فرصت واکنش نشان دادن را پیدا نمی کند.

Serve Reception  دریافت سرویس

مرحله ای از بازی است که تیمی سرویس حریف را دریافت می کند.

Setter  پاسور

بازیکن یا بازیکنانی که مسولیت پاس دادن به اسپکرها را دارند.

 


کاملترین مقاله در مورد آموزش رشته ورزشی والیبال ( قسمت دوم )