بهزاد زیبایی چهارشنبه 20 اردیبهشت 1391 12:05 ب.ظ نظرات ()
در این قسمت از اسپورت 98 به تاریخچه و قوانین والیبال ساحلی می پردازیم تا شما بیشتر با این رشته ورزشی آشنا شوید.

h

قوانین مقررات والیبال ساحلی :

 والیبال ساحلی ورزشی است مفرح ولذت بخش که درسالهای اخیر طرفداران زیادی اززن ومرد رابه خود جذب کرده است . نیاز به امکانات کم یکی دیگر ازعوامل گرایش افرادبه این بازی سرگرم کننده می باشد.باتوجه به ازدیاد طرفداران این ورزش درسال 1996 (المپیک آتلانتا) به همت آقای روبن آگوستا به جمع بازیهای المپیک پیوست وتاکنون پیشرفت های بسیاری نموده است. همانطور که مستحضرید این بازی بین دوتیم دونفره اجرامیشود (زنان ومردان). درزیر برخی ازقوانین مهم این بازی بخصوص درزمینه تجهیزات وامکانات آورده شده است

.(لازم به ذکر است تفاوت زیادی بین ابعاد واندازه های زمین والیبال ساحلی بازمین داخل سالن نیست ونکات موردتفاوت بارنگ قرمز مشخص شده اند).

 الف- اندازه هاوشرایط زمین :

 - طول 18 متر - عرض 9متر - منطقه آزاد (ازهرطرف بین 3 تا5 متر) - منطقه یک سوم (حمله ) وجودندارد - خط وسط زمین وجود ندارد - پهنای تمام خطوط بین 5 تا 8سانتیمتراست - فضای بالای زمین بایستی تاارتفاع 7 الی 5/12 متری عاری ازهرگونه مانع باشد - سطح زمین ازشن (ماسه) یک دست که حداقل باید دارای 40سانتیمتر عمق باشد پوشیده شده - ماسه بایستی ازالک گذرانده شده ودارای اندازه مناسب وقابل قبول باشد (زبروخشن نباشد) - ماسه بایستی عاری ازهرگونه اشیاء آسیب رسان – صدف – سنگ و...باشد - برای مسابقات جهانی توصیه شده که یک پارچه قیراندودتهیه شده تاوسط زمین اصلی رادرحالت بارانی بپوشاند. - رنگ خطوط زمین بایستی کاملا مغایر با رنگ ماسه باشد - خطوط زمین بایدازنواربامواد مقاوم ساخته شده وضمنا این مواد, نرم وقابل انحناء باشند

 ب- قوانین تور: - طول تور 10متر میباشد - عرض تور یک متراست سرتاسر بالاوپایین تور نواری به پهنای 5 تا 8 سانتیمتر ازجنس کرباس (دولا) دوخته شده که رنگ آن ترجیحا آبی سیریارنگهای روشن است . - نوارهای عمودی (کناری تور) که دقیقا روی خطوط طولی زمین قرارمیگیرند نیز دارای 5 تا 8 سانتیمتر پهنا می باشند - درپشت نوارهای کناری نیز مانند بازی سالنی دو آنتن به ارتفاع 180 سانتیمتر نصب میشود که یک متر آن درتورو80سانتیمتر آن دربالای تور قراردارد وفضای بالایی زمین رامشخص میکنند - جنس این آنتن ها ازفایبرگلاس نشکن وبه قطر یک سانتیمتر ساخته میشود - ارتفاع توربرای مردان 43/2 متر وبرای زنان 24/2 درنظرگرفته میشود - میله های نگهدارنده تورنیز بایستی کاملا گرد ومدوربوده وبا بالشتک های ویژه ای پوشیده شوند تاازآسیب دیدگی بازیکنان جلوگیری کند. پ – تجهیزات بازیکنان : - لباس بازیکنان شامل شورت یامایو شنا , یک پیراهن یا TANK TOP است. - لباس بازیکنان بایستی کاملا تمییز ویک رنگ ویک طرح داشته باشد - شماره بازیکنان بایدبا رنگ کاملا متمایز تهیه شده باشد ( اندازه رسم شماره ها حداقل 10 سانتیمتر در5/1 سانتیمتر است) - شماره باید روی سینه یادرجلو ی شورت بازیکنان تعبیه شده باشد - بازیکنان نبایستی ازکفش یا جوراب استفاده نمایند ( مگر بااجازه داور) - همراه داشتن هرگونه اشیاء که سبب جراحت ومصدومیت بازیکن دیگر شود ممنوع است