بهزاد زیبایی سه شنبه 16 فروردین 1390 10:52 ق.ظ نظرات ()

                                  

                             

    

                                  

 

                               

  

                           

   

                       

                   

            

                      

       

         

        

این حرکات را کم کم انجام بدید و  بمرور زمان به تعداد حرکات اضافه نمائید مطمئنا شکمی صاف و زیبا خواهید داشت سالم باشید.